dekarbonizacia_pred_a_po.jpg

BG znamená vyšší výkon, zníženie spotreby paliva a emisií a tak predĺženie životnosti vozidla. BG znamená aj pomoc pri riešení problémov.

Zanášanie motora karbónovými usadeninami. Prečo?

Jednotlivé časti motora, prevodovky, diferenciálu a ďalších systémov sa časom začnú zanášať karbónovými úsadeninami, ktoré vznikajú pôsobením vysokých teplôt na uhlovodíkové látky (palivo, oleje). Tieto usadeniny začnú postupne zanášať sacie a výfukové ventily, vstrekovacie trysky, spaľovacíu komoru, výfukový systém i katalyzátor, čo spôsobuje stratu síly motora, vyššiu spotrebu paliva, pokles kompresných tlakov a tým i výkon motora, nepravidelné zážihy, klepanie, zlé štartovanie. Odstránenie týchto usadenín z motora, prevodovek a ďalších systémov sa nazývá dekarbonizácia.

Prevencia. Dekarbonizácia a ponuka BG produktov

BG dekarbonizáci je unikátne odstránenie pevných uhlíkových usadenín chemickou cestou bez zložitej, drahej a nebezpečnej mechanickej procedúry. Proces dekarbonizácie je možné robiť dvoma spôsobmi:

  • Prevencia - pravidelná prevencia každých 15 000 km za pomoci výrobkov uvedených nižšie. Tým eliminujete tvorbu usadenín v motore a zároveň ho budete udržiavať vo vynikajúcej kondícii.
  • Profesionálna dekarbonizácia - v autorizovanom servise za pomoci špeciálnych prístrojov

Spoločnosť BG Products, USA

Spoločnosť BG Products, Inc. vznikla v roku 1971 v USA. BG vyvíja a vyrába unikátne špeciálne checmicko-technologické prípravky k profesionálnej údržbe vozového parku. K dispozícii majú nielen vlasné laboratórium a oddelenie vývoja a výzkumu, ale aj inovačné centrum, kde skúmajú a testujú nové technológie. Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, splňuje vynikajúcu kvalitu i ekologické normy počas celého procesu výroby až po finálnu logistiku.