Informačný systém internetového obchodu spoločnosti AutoHouse.sk s.r.o. je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Spoločnosť AutoHouse.sk s.r.o. plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. K týmto osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo, sú uložené v zabezpečenej databáze a v žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám s výnimkou, ktorú predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na bezproblémové doručenie tovaru. Súčasne sa zaväzujeme, že na prianie zákazníka, vymažeme neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Zákony a predpisy: zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov